FjernundervisningSørsamisk Kunnskapspark er Norges største tilbyder av opplæring i samiske språk. Elever som har rett til opplæring i Nordsamisk, Lulesamisk eller Sørsamisk kan få dette fra oss.

Det er din kommune og nærskole som er ansvarlig for at opplæringen blir gitt, men kompetansen for å gjennomføre undervisningen kan vi tilby. Ta kontakt, vi hjelper både deg som er forelder og deg som jobber på skolen med å få oversikt over rettigheter og organisering for å komme i gang!

Opplæringen blir gitt gjennom fjernundervisning og språksamlinger. Våre elever presterer bedre i samisk enn i andre skolefag, og de trives godt på våre språksamlinger.

Vi benytter Teams i fjernundervisningen. Der møter elevene sin lærer og en læringspartner, og benytter det fremste av læringsteknologi. Elevene blir ikke bare gode i samisk, de lærer også å lære selvstendig gjennom bruk av teknologi. VR-teknologi vil bli innført som en del av undervisningen i løpet av skoleåret.

Opplæringen skal være gratis for deg som er elev. Skolen blir fakturert for kostnadene fra Sørsamisk Kunnskapspark og søker om refusjon fra Statsforvalteren for disse kostnadene.


 For mer informasjon om samisk fjernundervisning se her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk-i-skolen/rammeverk-for-fjernundervisning/

Sørsamisk Kunnskapspark eies av Kunnskapsdepartementet og styres av Utdanningsdirektoratet.