Språksamlinger

Alle skal lykkes, og føle at man er god nok som man er!

På våre språksamlinger snakkes og høres samisk. Å «bade» i språk og kultur er viktig for barnets identitetsutvikling, språkutvikling, stolthet og selvfølelse.

Språksamlingene har fokus på å formidle den immaterielle kulturarven. Barna lærer ved å delta på aktiviteter på både formelle og uformelle areaer, tilrettelagt for alle etter alder, årstid og funksjonsnedsettelser. Det er en stor overvekt av praktiske aktiviteter og tradisjonell samisk formidling.

Språksamlingene er varierte, men aktiviteter som joik, doudji, høsting og turer går igjen. Foruten læring er det fokus på trivsel og fellesskap.

På uteområdet bygges det et samisk tun som brukes aktivt. Inne har vi et sanserom hvor det skjer både lek og formidling.

Vi tilbyr 6 uker med språksamlinger hvert skoleår. Gruppene deles eller trinn, 1.-4.trinn, 5.-7.trinn og ungdomstrinn/vgs. Språksamlingene foregår ved internatskolen i Hattfjelldal.

Elevene bor sammen 2-3 på hvert rom, vi spiser måltidene i vår ærverdige spisestue, og har aktiviteter i nærområdet. Internatet har 37 sengeplasser og 10 ansatte som tar vare på barna gjennom døgnet.

Det er tilrettelagt for en aktiv fritid med tilgang til utstyr og områder for å utfolde seg. Vi har tilgang til akebakker, filmrom, billiard, lysløyper, idrettshall, svømmehall osv..

Aarborte (Hattfjelldal på samisk) betyr «tidlig vårbeite» og har lange samiske tradisjoner. Her er vi godt lokalisert i forhold til historiske og nåværende møteplasser.

Det er alltid kvalifiserte voksne til stede som tar vare på barna/ungdommene.

Vi krever politiattest fra alle ansatte, og har jevnlig kompetanseheving i barnefaglige tema.