Mer om oss

Sørsamisk Kunnskapspark tilbyr fjernundervisning og språksamlinger for elever fra hele Norge. Elever som har rett til samiskundervisning,  hvor skolen selv ikke kan tilby dette, kan kjøpe disse tjenestene av oss.

Vi tilbyr fjernundervisning i sør-, nord- og lulesamisk og har lærere både i Norge og Sverige. 

Elevene har tilbud om å delta på 4-6 språksamlingsuker hvert skoleår. Språksamlingene foregår på vår internatskole i Hattfjelldal i Nordland fylke. Tema for disse ukene varierer med årstiden og inneholder språk, tradisjon- og kulturkunnskap.

Sørsamisk Kunnskapspark eies av Kunnskapsdepartementet og styres av Utdanningsdirektoratet.

I tillegg til fjernundervisning og språksamlinger tilbyr vi andre tjenester til språkforvaltningskommuner og andre private og offentlige virksomheter.