Mer om oss

Sørsamisk Kunnskapspark tilbyr fjernundervisning og språk- og kultursamlinger for elever fra hele Norge. Elever som har rett til samiskundervisning,  hvor skolen selv ikke kan tilby dette, kan kjøpe disse tjenestene av oss.

Vi tilbyr fjernundervisning i sør-, nord- og lulesamisk og har lærere både i Norge og Sverige. 

Elevene har tilbud om å delta på 4-6 språk- og kultursamlingsuker hvert skoleår. Språk- og kultursamlingene foregår på vår internatskole i Hattfjelldal i Nordland fylke. Tema for disse ukene varierer med årstiden og inneholder språk, tradisjon- og kulturkunnskap.

Sørsamisk Kunnskapspark eies av Kunnskapsdepartementet og styres av Utdanningsdirektoratet.

I tillegg til fjernundervisning og språksamlinger tilbyr vi andre tjenester til språkforvaltningskommuner og andre private og offentlige virksomheter.