Om oss

Det er viktig for oss å tilby gode tjenester. Derfor står det å favne om den samiske eleven i en særstilling hos oss. Vi tilbyr språk- og kultursamlinger, og for de elevene som har fjernundervisnings hos oss, er dette en del av den.  Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss om det er noe du lurer på. 

Sørsamisk Kunnskapspark tilbyr fjernundervisning og språk- og kultursamlinger for elever med Sørsamisk, Nordsamisk og Lulesamisk språk. Skoler som ikke kan tilby samisk til elever med rett til samiskundervisning, kan få hjelp fra oss til å kunne tilby denne tjenestenen. Vi underviser elever fra 1.trinn og ut videregående skole.

- Ønsker din skole leirskoleopphold eller en workshop med samisk fra læreplanen, ta kontakt så finner vi en løsning sammen!