Om oss

Det er viktig for oss å tilby gode tjenester. Derfor står det å favne om den samiske eleven i en særstilling hos oss. Vi tilbyr språk- og kultursamlinger, og for de elevene som har fjernundervisnings hos oss, er dette en del av den.  Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss om det er noe du lurer på. 

Sørsamisk Kunnskapspark tilbyr fjernundervisning og språksamlinger for elever med Sørsamisk, Nordsamisk og Lulesamisk språk. Skoler som ikke kan tilby samisk til elever med rett til samiskundervisning, kan få hjelp fra oss til å kunne tilby denne tjenestenen. Vi underviser elever fra 1.trinn og ut videregående skole.

- Ønsker din skole leirskoleopphold eller en workshop med samisk fra læreplanen, ta kontakt så finner vi en løsning sammen!