Språkplakater

Språkplakater til gratis nedlasting

Sørsamisk - Lulesamisk - Nordsamisk


Dagene i uka S/L/N   

Mat og drikke S/L/N

Ord og fraser ved matbordet S/L/N

Tallene 1-10 S/L/N

Dekktøy S/L/N