Våre ansatte

Administrasjonen

Lars Gunnar Marken

Virksomhetsleder

Else Rustad

Førstekonsulent

Cecilie Steinbakken Bråten

Undervisningsinspektør

Steinar Hanem

Arbeidsleder internat

Tone Vollan Tyldum

Rådgiver/ikt

Linn Slettfjelli

Lærer/kontor

Lærere fjernundervisning/stedlig

Marielle Andersson

Lærer fjernundervisning Nordsamisk

Kristine Tjåland Braut

Lærer fjernundervisning Nordsamisk

Wanda Dahlsten

Lærer fjernundervisning Sørsamisk

Gun Aira 

Lærer fjernundervisning/språk-samling Lulesamisk 

Christel Eriksen

Lærer fjernundervisning Lulesamisk

Marja Magdalena Joma

Lærer fjernundervisning Sørsamisk

Irja Kappfjell

Lærer fjernundervisning Sørsamisk

Katri Kitti

         Lærer stedlig Nordsamisk

Inga Nina Ellinor Kuhmunen 

Lærer fjernundervisning Nordsamisk

Marja Kuhmunen

Lærer fjernundervisning Nordsamisk

Helena Kuhmunen Marakatt

Lærer fjernundervisning Nordsamisk

Marthe Mikkelsen

Lærer fjernundervisning Lulesamisk

Mathias Mikkelsen 

Lærer fjernundervisning Lulesamisk

Gaebpien-Njaita Charlotta 

Lærer sørsamisk/Pedagogisk ansvarlig språksamlinger

Marja-Meele Päiviö

Lærer fjernundervisning     Sør- og Nordsamisk

Maria Ripa

Lærer fjernundervisning Sørsamisk

Beate Solstrøm

Lærer fjernundervisning Lulesamisk

Dan-Jonas Mikael Sparrok

Lærer fjernundervisning Sørsamisk

Vilmi Steinfjell 

Lærer fjernundervisning Sørsamisk

Per Henning Utsi

språkkonsulent 

Nordsamisk

Anne-Laila Åhren

Lærer fjernundervisning Sørsamisk/Nordsamisk

Laila Åsvold

Lærer fjernundervisning Sørsamisk

Kjøkken og internat

Stig Olav Bolstad

Kjøkkensjef

Silje Fjällman

                  Internatassistent                   Sørsamisk

Ann-Kristin Nordheim Rustad

Internatassistent

.Kalle From Vesterli

Internatassistent

Silje Vollan

Internatassistent

Lena Skundberg

Renholdsarbeider skole