Vi tilbyr

Sørsamisk Kunnskapspark tilbyr følgende tjenester:


Vi treffes der eleven er.


Alle skal lykkes, og føle at man er god nok som man er!


Alle skal lykkes, og føle at man er god nok som man er!