For foreldre

Ønsker du at ditt barn skal få undervisning i samisk språk og kultur?


Hvis du ønsker at ditt barn skal få undervisning i samisk, tar du kontakt med skolen barnet ditt går på. Har ikke skolen din lærer i samisk kan Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe – Sørsamisk Kunnskapspark tilby undervisning i Sørsamisk, Nordsamisk og Lulesamisk. Kombinasjonen fjernundervisning og språk- og kulturuker er en fantastisk mulighet til å lære seg språk og kulturtradisjoner sammen med barn som har samisk bakgrunn til felles.


Rettigheter

Samiske elever i grunnskole og videregående skole har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet.

Elever som bor i samiske distrikter har rett til opplæring i og på samisk, jf. opplæringsloven § 6-2. Utenfor samisk distrikt har minst ti elever i en kommune som ønsker opplæring i og på samisk, rett til slik opplæring så lenge det er minst seks elever igjen i gruppa. Kommunen står selvsagt fritt til å tilby opplæring i og på samisk med et mindre elevtall enn dette, men elevens rett blir altså først utløst ved dette minimum elevtallet.

Læreplanene i samisk

Læreplanen i samisk som førstespråk (samisk 1) er tenkt for elever som snakker samisk ved skolestart. Elever som velger denne kategorien får begynneropplæring på samisk.

Læreplanen i samisk som andreplan (samisk 2 og samisk 3) innebærer at elevene kan velge mellom to nivåer for kompetanse og sluttvurdering: Samisk 2 eller samisk 3. Læreplanen gir muligheter for å starte med faget på et høyere årstrinn i grunnskolen eller videregående opplæring.

Samisk språk og språknivå

Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) de ønsker opplæring i. Valg av språknivå (samisk som første- eller andrespråk) gjøres normalt i et samarbeid mellom skole og hjem. Merk at eleven har rett til å velge to førstespråk.